Porady psychologiczne

SKU: ASTRX0002

Psychiatra a psycholog – czym różnią się te zawody?

Wiele osób w Polsce mylnie interpretuje zawody psychiatry oraz psychologa. W rzeczywistości, oba zawody skupiają się na zdrowiu psychicznym, jednak zakres obowiązków jest zupełnie inny. Podobnie zresztą jak ścieżka edukacji prowadząca do danego zawodu. Warto zatem rozwikłać różnice jakie zachodzą w zestawieniu psychiatra a psycholog.

Psychiatra to wyspecjalizowany lekarz

W odróżnieniu od psychologa, psychiatra uzyskuje dyplom lekarski po sześcioletnich studiach medycznych. Następnie odbywa 13-miesięczny staż oraz zdaje egzamin końcowy. Dopiero w tym momencie lekarz może rozwijać się w specjalizacji psychiatry. W jego kompetencjach leży leczenie zaburzeń psychicznych oraz ścisła współpraca z neurologiem. Może wystawiać recepty oraz rozwijać się w kierunku pełnienia funkcji prywatnego psychologa. Warto nadmienić, że pacjent nie potrzebuje skierowania, aby uzyskać pomoc ze strony psychiatry.

Psycholog odpowiada za higienę zdrowia psychicznego

O ile psychiatra odpowiada za leczenie, o tyle psycholog skupia się na higienie i profilaktyce zdrowia psychicznego. Aby zostać psychologiem, konieczne są pięcioletnie studia i uzyskanie dyplomu magistra. Zawód ten jest regulowany prawnie. Psycholog również może rozwijać swoją specjalizację, np. w kierunku psychoterapii, co wiąże się z dodatkowymi szkoleniami. W odróżnieniu od psychiatry, psycholog nie może wystawiać recept. Skorzystanie z jego usług w ramach NFZ wymaga skierowania, np. od wykwalifikowanego psychiatry.

Opinie

Nie ma żadnych opinii

Be the first to review “Porady psychologiczne”