Wyjaśnienie problemów szpitalnych

Badania przeprowadzone przez American College of Healthcare Executives ujawniły najważniejsze problemy szpitalne. Lista została przedstawiona od najwyższej do najniższej stawki. W 2016 roku kolejność przedstawia się następująco:

 • Problemy finansowe

 • mandaty rządowe

 • Bezpieczeństwo pacjenta i wysokiej jakości opieka

 • Obawy kadrowe

 • Zadowolenie pacjenta

 • Dostęp do opieki

 • Problemy z lekarzem

 • Zarządzanie zdrowiem populacji

 • Wyzwania technologiczne

Obawy związane z organizacją

Mandaty rządowe (tj. CMS, w tym ich HCAHPS lub Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) oraz przepisy federalne lub stanowe są korzystne, ponieważ zgodność pomaga poprawić bezpieczeństwo i jakość opieki pacjentów, satysfakcję pacjentów, a nawet rozwiązuje niektóre problemy finansowe – w szczególności Medicaid i/lub refundacje Medicare.

Wyjaśnienie problemów szpitalnych

Problemy związane z organizacją obejmują kwestie zarządcze i strukturalne, takie jak fuzje, przejęcia, partnerstwa z innymi organizacjami, a także restrukturyzacje wewnętrzne lub wydziałowe. Obejmuje to również kwestie związane z lekarzem – w szczególności relacje lekarz-szpital. Problemy kadrowe są również problemem organizacyjnym, ponieważ kierownictwo musi zapewnić, że nie będzie braków personelu – zwłaszcza w przypadku obszarów szpitalnych o dużym natężeniu ruchu lub zmian z większą liczbą pacjentów.

Zarządzanie zdrowiem populacji można podzielić na wyzwania technologiczne, chociaż te ostatnie są bardziej ogólne. Pierwszy odnosi się do problemu udostępniania danych pacjentów za pośrednictwem różnych zasobów.Mandaty rządowe (tj. CMS, w tym ich HCAHPS lub Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) oraz przepisy federalne lub stanowe również mają pierwszorzędne znaczenie, ale są korzystne, ponieważ zgodność pomaga poprawić bezpieczeństwo pacjentów i jakość opieki, satysfakcję pacjentów, a nawet rozwiązuje pewne problemy finansowe – w szczególności zwrot kosztów Medicaid i/lub Medicare.

Obniżenie wskaźników readmisji w oparciu o status społeczno-ekonomiczny pacjenta jest również dość dyskryminujące. Podczas gdy szpital może być obwiniany o ponowne przyjęcie z powodu chorób nabytych podczas przyjęcia, odmawianie pacjentowi świadczeń zdrowotnych ze względu na dane demograficzne jest dyskryminacją; American Hospital Association i America’s Essential Hospitals zgadzają się.

Dostęp do opieki jest większym problemem pacjenta, ale placówki medyczne nadal muszą zapewnić dostępność opieki dla wszystkich potrzebujących pomocy medycznej. Informacje kontaktowe muszą być dostępne dla potencjalnych pacjentów w trybie offline (telefon) i online (e-mail, media społecznościowe, aplikacje).

Wyzwania finansowe

Szpitale borykają się z problemami finansowymi, które obejmują:

Cięcia budżetowe z funduszy rządowych

 • Opóźnienia w refundacji Medicare i/lub odmowa

 • Zwiększenie lub próba obniżenia kosztów operacyjnych (personel, zaopatrzenie i inne)

 • Niewystarczające środki na ulepszenie obiektu

 • Konkurencja ze strony innych placówek służby zdrowia oferujących te same usługi

 • Nieopłacone usługi dla pacjentów (takie jak na oddziale ratunkowym, a także inne nieodebrane rachunki)

 • Nadużywanie oddziału ratunkowego i jego obiektów

 • Zarządzanie cyklem przychodów

Inicjatywy szpitalne, takie jak przejście od ilości do jakości, opłata za usługę, przejrzystość cen i komercyjne płatności ubezpieczeniowe, takie jak opieka zarządzana.Zarządzanie cyklem przychodów obejmuje cały proces rozliczania pacjentów od rejestracji do wypisu. W tym celu wykorzystywane jest oprogramowanie do rozliczeń medycznych.

Nieefektywne programowanie, a także ręczne kodowanie mogą prowadzić do błędów w gromadzeniu; rachunki mogą się w tym czasie obniżyć, co spowoduje spadek przychodów.Zmniejszenie lub całkowite wycofanie funduszy federalnych, w tym Hospital Engagement Networks (HEN) i Community-based Care Transitions Program (CCTP) przyczynia się do problemów finansowych szpitali.

Oprócz obniżonych rachunków, wyzwaniem jest nieodebranie ich

szczególnie nadużywany oddział ratunkowy. Cięcia budżetu federalnej pomocy finansowej i problemy z płatnościami Medicare również wpływają na finanse szpitala. Obejmuje to programy partnerskie, takie jak Hospital Engagement Networks (HEN) i Community-based Care Transitions Program (CCTP), które w 2011 r. zapewniły około 800 milionów dolarów funduszy federalnych. Budżet został wyczerpany w 2014 r.

Z drugiej strony zmniejszenie budżetu Medicaid ma wpływ nie tylko na ponad 68 milionów pacjentów, ale także na obsługujące ich szpitale.Wszystkie te cięcia pomocy finansowej wpływają na cały instrument z powodu braków budżetowych, które zostałyby wydane na ogólną poprawę, a także na koszty operacyjne i koszty siły roboczej; uczynienie go bardziej konkurencyjnym w stosunku do innych placówek opieki zdrowotnej. Zobacz http://www.ffzg.unizg.hr/iks/KorisniBrojevi.html

Próba poprawy jakości w stosunku do liczby pacjentów i inne inicjatywy szpitalne, takie jak zmniejszenie liczby przypadków opłaty za usługę, przejrzystość cen przed i/lub w trakcie przyjęcia pacjenta, a także komercyjne opłaty ubezpieczeniowe są również obciążeniem dla organizacji zdrowia budżetu.

Bezpieczeństwo i jakość pacjenta

Wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości pacjentów rozciągają się od kierownictwa organizacji po lekarzy, pielęgniarki, specjalistów od sprzętu medycznego i innych. Obejmuje również zgodność z mandatami i akredytacjami rządowymi, ulepszenia związane z obiektami i procesami oraz premie za wyniki dla personelu.Błędna diagnoza, a także opóźniona diagnoza, wpływają na jakość szpitala. Każdego roku 12 milionów pacjentów umiera z powodu opóźnionej lub błędnej diagnozy.

Błędna diagnoza

Lekarze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów i jakość świadczonych usług. Błędna diagnoza lub nawet opóźniona diagnoza może uniemożliwić właściwe leczenie, opóźnić powrót do zdrowia lub przedłużyć hospitalizację, a nawet spowodować śmierć. Hardeep Singh i jego koledzy donoszą, że każdego roku około 12 milionów pacjentów umiera z powodu opóźnionej lub błędnej diagnozy.

Produktywność i wydajność. Chociaż oczekuje się produktywności we wszystkich organizacjach pracy, dodatkowy ruch w szpitalach może wpłynąć na wydajność personelu, prowadząc do możliwych błędów. Oprócz powyższego bezpieczeństwo jest również ważnym wyzwaniem dla szpitali.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY